Haaross Sportprijzen

Verkoopvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten door:

Haaross Sportprijzen
Zesweg 143
6604-BN, Wijchen
[T] (+31)6-20608161
[E] info@sportprijzen-haaross.nl
www.sportprijzen-haaross.nl
KVK: 50393596
BTW:  NL001761281B90
IBAN:  NL37 RBRB 0944 2747 73
BIC:  RBRBNL21

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW
 
Verzendkosten
De verzendkosten van uw besteling bedragen €6,95 m.u.v. artikelen zoals weergegeven bij uw bestelling welke i.v.m. breekbaarheid niet verzonden kunnen worden, maar enkel afgehaald kunnen worden aan de showroom gevestigd aan de Hertog Hendrik 1 Straat 65, 5341-CB, Oss. Voor grote aantallen, zware en/of volumineuze artikelen gelden afwijkende verzendkosten. Haaross Sportprijzen is gerechtigd de order in gedeelten te vervoeren indien uw bestelling dit noodzakelijk acht. Indien de klant opdracht geeft aan Haaross Sportprijzen de artikelen als (gedeeltelijke levering) te verzenden, kunnen er extra verzendkosten in rekening worden gebracht. Haaross Sportprijzen heeft geen invloed op de tijden wanneer een pakketje afgeleverd wordt.
 
Levertijden
De in orderbevestigingen genoemde levertermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak ook, geeft de kopende partij niet het recht op ontbinding der overeenkomst, op schadevergoeding en/of niet nakoming van enig ontstane verplichting.
 
Betaling
De betaling van het totaal verschuldigde bedrag aan Haaross Sportprijzen dient te geschieden door middel van de gekozen betaalmethode. Bij de betaalmethode ‘vooruitbetalen’ is de kopende partij automatisch in verzuim wanneer deze na vier weken het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald.
 
Retourgarantie producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Haaross Sportprijzen te retourneren. Haaross Sportprijzen zal dan aan de afnemer de ontvangen (koop)som binnen 14 dagen retourneren, onder de navolgende voorwaarden:
 # Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
# De kosten voor frankering (verzendkosten) van de retourzending zijn voor de afnemer; indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling dan zijn de retourkosten voor rekening van Haaross Sportprijzen
# Aangepaste artikelen (Inclusief gravering en/of logo) kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er sprake is van een leveringsfout bestaande uit een foutieve gravering en/of logo. Indien leveringsfout van toepassing is zullen de retourkosten ook voor rekening van Haaross Sportprijzen zijn.
 
Privacy
De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Haaross Sportprijzen. Het klantenbestand zal gebruikt worden ter uitvoering en afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden. Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het Haaross Sportprijzen klantenbestand.
 
Eigendom
Alle goederen blijven eigendom van Haaross Sportprijzen zolang het totaal verschuldigde bedrag niet is voldaan.
 
Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Haaross Sportprijzen heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 
Nederlands recht
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.